Мероприятия в овощната градина.

Какво означава основна обработка на почвата?

Основната обработка на градината е задължително мероприятие при отглеждане на дръвчетата на черна угар, каквато е практиката. Дълбочината на тази обработка трябва да е на 20-25 см, като в близост до стъблата на дръвчетата е по-малка - 10-15 см, за да не нараните корените. С това окопаване на почвата трябва да целите да разрохкате почвата около дръвчетата, което пък води до подобряване на въздушния и воден режим, до механично унищожаване на голям процент от зимуващите стадии на неприятелите и болестите, до унищожаване на плевелите и заравяне на технитесемена на по-голяма дълбочина, откъдето те трудно ще поникнат.

Няма да сбъркате, ако свършите още една работа в градината след като окопаете и това е мулчирането. То се прави, за да предотвратите измръзването на корените от екстремни зимни температури. Имайте предвид, че плевели или растения за зелено торене, които са изсъхнали под короната, но не са изкоренени от почвата, а стърчат нагоре, повишават опасността от измръзване на дръвчетата.