Мероприятия в овощната градина. Преди да е замръзнала почвата подгответе лехи за семеначета. Подгответе лехи за зимно засяване на семеначета от ябълки, круши, сливи, кайсии и други видове. При обработка

на почвата внесете компост (угнил оборскитор), фосфорни и калиеви торове. След това прекопайте, разрохкайте почвата и очертайте браздички дълбоки два см. Пригответе торф или суха почва за покриване на семената при сеитбата, която съхранявайте в чували в мазето. Подгответе лехите преди почвата да е замръзнала.

Към сеитба на семената пристъпете, когато почвата е замръзнала. Ако е паднал сняг, го сметете встрани. Подредете семената на 15-20 см при семковите и на 20-25 см при костилковите видове. Покрийте ги предварително с подготвената почвена смес. Семената засейте декември или януари, при трайно настъпване на студовете. Важно е те да не покълнат до настъпването на пролетта.

Ако искате да отгледате повече семеначета за окулиране, направете повече от един ред бразди. Разстоянието между два реда трябва да е от 70 см до 1 метър.