Растително защитни мероприятия в овощната градина.Подмяна на насажденията с ягодоплодни култури. Ако в градината има засадени ягоди, вие знаете, че те плододават добре най-много до 2-3 години. След 4-5 година е безсмислено да се

отглеждат и е добре да се ликвидират. Важно е да знаете, че е добре да засадите на мястото на ягодите зеленчуци , а на мястото на зеленчуците, ягоди.

Малините е добре да се отглеждат на едно място до 6 години, а след това да се ликвидират. Добре е да се подготвят до тогава 2-3 годишни храсти, които да се засадят на тяхно място.

Ягодите е добре да се засаждат на места, на които през зимата се задържа достатъчно сняг. А смокината и актинидията е добре да се засаждат до стените на дома, беседка, изкуствено създадени подпори.