Мероприятия в овощната градина.Пас Красан е цар на зимните круши. Един от най-популярните и търсени късни сортове круши е сортът Пас Красан. Той е с много едър плод (200-300 до 400 г), който придобива беритбена

зрелост през последната десетдневка на октомври преди да настъпят по-силните нощни студове. Плодовете не бива да се берат предивременно, защото завяхват и не развиват добрите си вкусовите качества. При обикновени условия плодовете могат да се съхраняват до 3-4 месеца, а в хладилници до април-май.

ПОДХОДЯЩ Е ЗА МЕСТА С ТОПЛА И ПРОДЪЛЖИТЕЛНА ЕСЕН

Дървото има умерен растеж, образува малка и прибрана корона, което го прави подходящ за по-гъсто засаждане. Добър опрашител е, а самият той се опрашва от Жифардова масловка, Боскова масловка, Хардиева масловка, Харденпонтова масловка, Вилямова масловка и др.

Изисква места с топла и продължителна есен, каквато има в Хасковския регион. Чувствителен е на зимни ниски температури , но е сравнително устойчив на възвратни пролетни студове. Задоволително устойчив е на струпясване и огнен пригор.