Мероприятия в овощната градина. Защитни грижи за дръвчетата. В периода, когато овощните и ягодоплодни култури се подготвят за зимуване, намесата на любителите-овощари е повече от необходима. Тя се изразява в

извършване на редица овощарски практики с профилактична цел. Става въпрос за няколко агротехнически и растителнозащитни мерки, които до голяма степен ще осигурят нормално презимуване на трайните насаждения. Заедно с това, своевременното им провеждане значително ще намали инфекциата от болести и популацията на вредителите, а от там и броят на третиранията с пестициди през вегетацията на дръвчетата за следващата година.

ЗАПОЧНЕТЕ С ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА

Почвата между дръвчетата се изорава (или обръща с права лопата) на дълбочина 18-20 см в реда и на 8-10 см в близост до стеблата на дърветата. Така се заорават окапалите листа и мумифицираните плодове, заразени от струпясване по ябълка и круша, ръжда по череша и вишня, съчмянка по костилковите, червени листни петна по слива, и др. Унищожава се голяма част от зимуващите в почвата икономически опасни неприятели като хоботници, плодови оси , черешова муха и др. Заорават се голяма част и от семената на плевелите на дълбочина, от която няма могат да поникнат.