Мероприятия в овощната градина. При съхранение на плодове в избени помещения касетките трябва да са подредени по 6 до 10 една над друга - редовете от касетки да са на около 15 см един от друг, на 15 - 25 см от стените и на 40 - 50 см от тавана, с цел проветряване.

Препоръчва се :

  1. Да извършвате периодична (поне веднъж на месец) проверка на плодовете, загнилите да се отстраняват.
  2. Въздушната влажност да поддържате в желаните граници (80-90%), като в мазето поставите широки съдове с вода (легени) или чрез периодичното намокряне на пода с вода.
  3. Когато зимата е сравнително топла помещенията трябва да се проветряват - вратите и прозорците се отварят за 1-2 ч. сутрин или вечер, за да влезе по-студен въздух.
  4. При студено време (температури под минус 5 градуса С) проветряването се извършва в топлите часове на деня, за кратко време.
  5. Когато настъпи сериозно и дълго понижение на температурите помещенията да се проветряват през няколко дни за по 15-20 минути.
, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));