Мероприятия в овощната градина. При рязко застудяване измръзванията са по-чести. Измръзването при дръвчетата зависи и от бързината , с която се понижават температурите - при рязко застудяване те са

значително по-големи.

Мерки за предпазване от ниските температури:

  • с цел намаляване на повредите от ниските температури в насажденията трябва да се използват студоустойчиви сортове и правилно да се подбира площта за създаването на овощната градина;
  • някои агротехнически мероприятия влияят върху студоустойчивостта на овощните видове - така например, чрез редовно извършвани и правилни резитби се осигурява наличието на здрава и силна плодна дървесина;
  • претоварените с плод дървета са изтощени и по-слаба запасени с хранителни вещества, което ги прави по-чувствителни на ниските температури;
  • пораженията от болести и неприятели могат да намалят студоустойчивостта на овощните растения, затова е необходимо редовното провеждане на растителнозащитни мероприятия;
  • азотното торене наесен не трябва да е с високи норми, за да не се удължава вегетативния растеж до късно през есента и дърветата да успеят да се закалят и запасят с хранителни вещества.