Мероприятия в овощната градина. Да предпазим фиданките от ниски температури и слънчеви прегрявания. При овощните насаждения през зимата чести са повредите от ниски температури (измръзвания ) и слънчеви прегрявания.

Слънчеви прегрявания често се срещат при слабо устойчивите на студ сортове ябълки и круши, по стъблата и в основата на скелетните клони.

За предпазване от слънчеви прегрявания се използва смес с гъстотата на сметана от глина, оборски тор и гасена вар (1:1:1). По желание може да се добави и син камък (на 20 кг смес се прибавя 100-200 г син камък).

Боядисването на дърветата само с вар и син камък (2,5 кг вар + 0,5 кг син камък за 10 л вода) също дава добър резултат за предпазване от слънчеви прегрявания.

За опазване на ствола на дърветата и скелетните клони от слънчеви пригори може да се използва и тънка светла хартия – например вестник в 2-3 слоя. Хартията ще предпази дървото както от слънчеви прегрявания, така също и от измръзване.

Тези мероприятия се извършват в топлите часове на деня , , когато температурите са по-високи.