За да стартират дръвчетата с нови сили пролетта, добре им се отразява поливка с разтвор от най-важните хранителни макро- и

микроелементи. В табличката даваме видовете и количеството хранителни елементи, които са необходими за разтвор от 10 литра вода. Необходимото количество разтвор е според възрастта на дръвчетата – на млади дръвчета до 4-5 години са достатъчни 10 литра от посоченя в таблицата разтвор. За по-големи дървета от

5-10 години по 20 литра, а дървета над 10 години могат да се полеят с 30-40 литра от приготвения разтвор.Това кореново подхранване с разтворени хранителни елементи не се прави при новозасадени дръвчета, защото те са наторени при самото засаждане.

 

,serif;">Макро- и микроелементи

Вид тор

Доза за 10 литра вода

Азот (N)

карбамид

50 грама

Желязо (Fe)

железен сулфат

до 5 грама

Калий (К)

калиев хлорид

120-150 грама

Калций (Ca)

калциев оксид

50 мл

Мед (Cu)

меден сулфат

2-5 грама

Фосфор (Р)

троен суперфосфат

250-300 грама

Цинк (Zn)

цинков сулфат

до 10 грама

 

За тези от любителите-овощари, които не са успели есента да направят основно торене на почвата под дръвчетата, компромисно могат да го направят и сега, непосредствено преди началото на вегетацията. Условието е веднага след разпръскване на твърдите торове, да се направи окопаване на подкоронното пространство под дръвчетата. Дозите са съобразени отново с възрастта на дръвчетата и са посочени в табличката.

Норми на внасяне на твърди торове за основно подхранване според възрастта на дръвчетата на 1 кв. м в акт. в-во

Възраст на дървото

Оборски тор

Азот

Фосфор

Калий

Млади неплододаващи

-

6 грама

-

-

В начало на плододаване

1 кг

9 грама

6 грама

9 грама

Плододаващи

1,5 кг

12 грама

9 грама

12 грама

Дръвчета след обилно плододаване

2 кг

15 грама

12 грама

15 грама