Мероприятия в овощната градина.Ягоди под полиетилен.

Един от първите пресни

плодове след дългата зима е ягодата. За ускоряване началото на вегетацията ягодите се покриват със светъл найлон - той повишава температурата и подобрява условията за растежа и развитието им. Освен това отглежданите под найлон ягоди узряват по-рано до две седмици и по-малко се нападат от сиво гниене.

Използват се метални или пласмасови дъги за поддръжка на тунела с височина до 0,8 м, а ширината също трябва да бъде 0,8 м. Плътността на прилягане трябва да е такава, че температурата вътре в тунела да не превишава 25-30 градуса С, при необходимост през лятото се проветрава. По време на цъфтежа е необходимо в топлите дни растенията да се откриват, за да се опрашват от насекомите. В топли дни тунелът може да се остава открит и през ноща.

По време на растежа на ягодите тунелът се държи постоянно затворен, а когато ягодите започнат да зазряват покритието от найлон може да се свали изцяло.

Значително облекчение е използването на перфориран найлон. В този случай отпада необходимоста от вдигане на покритието срещу прегряване и за опрашване от насекоми. Ако не може да закупите такъв найлон може сами да го перфорирате , като на всеки квадратен метър се перфорират около 40 дупки с диаметър 2,5 см.