Мероприятия в овощната градина.Повреди от късни пролетни студове.

Най-често повредите по

овощните култури се дължат не на абсолютните минимални температури през зимата, а на късните пролетни мразове и слани. В това отношение особено чувствителни са раноцъфтящите видове - бадем, джанка, кайсия, праскова, череша и т.н. Резките температурни промени в края на зимата силно повреждат някои овощни видове. Бадемът, кайсията, а до известна степен и прасковата при затопляне по-лесно се развиват и по-късните застудявания могат да повредят не само цветните им пъпки, но понякога повредите могат да причинят дори и загиване на дървета. Колкото по-късно през пролетта настъпи мразът и колкото по-напреднала е фазата на развитие на генеративните органи на дървото, толкова по-големи са повредите.

Започне ли да пада студоустойчивостта по средата на зимата, тя продължава да се губи до пролетта. Затова завързите са с по-голяма студоустойчивост от цветовете, а цветовете се повреждат повече от късните студове отколкото бутоните. По същата причина разтворените листа са по-чувствителни към студа от неразтворените листни пъпки.

Критичните температури при ябълката са: от –2,7 до –3,80 С за бутоните, от –1,6 до –2,20 С за цветовете, от –1,1 до –2 ,20Сза завръзите.