Торене в овощната градина.Листното торене допълва основното.

Всички, които са направили

основно торене през есента или рано напролет, нека не мислят, че са дали всичко на дръвчетата. Листното подхранване с торове съдържащи комплекс от макро- и микроелементи ще въздействат като десерт на растенията.

Не бързайте с първото листно подхранване

Времето за първото листно подхранване , насочено за подобряване качеството на плодовете е около средата на юни. То се прави след като приключи естественият физиологичен процес, наречен юнско оподване на плодовете. Тогава дръвчетата сами регулират плодовия си товар. Ако той е в повече отколкото могат да изхранят, те се разтоварват като част от плодовете опадват. За да знаете с какво да подхранвате през вегетацията и кой елемент за какво е нужен на дръвчетата трябва да познавате признаците от липсата на макро и микроелементи, както и липсата на основните азот, фосфор и калий.