Торене в овощната градина.Без микроелементите няма нормално плододаване.

Бор

Необходим в много малки количества на растенията.

Поради специфичния му ефект обаче, борният недостиг води до загиване на пъпките по върховете на леторастите - това е суховършие, а кората на стеблата при някои ябълкови сортове почервенява и подпухва. Плодовете са с уродлива форма, а при някои крушови сортове придобиват ръждив вид. В плодовото месо се появяват кафяви петна или групи от некротични клетки, известни като корковидни ядки или суха петнистост. Понякога петната се напукват.

Магнезий

Симптомите при магнезиевия дефицит са сходни с тези при азотния недостиг. При ябълкови дървета признаците на магнезиев дефицит се проявяват като характерна хлороза в междужилковото пространство на най-долните, застаряващи листа, известна като рибена кост

Цинк

Цинковият недостиг предизвиква т. нар. розетъчно дребнолистие по ябълката, което се проявява като скъсяване на междувъзлията по върховете на леторастите. Листата остават дребни , имат ланцетовидна форма и са натрупани едно върху друго.