Торене в овощната градина.Дефицитът на елементи прилича на заболяване.

Разпознаването на

дефектите по дръвчета, причинени от излишък или недостиг на минерални елементи имат специфични прояви. Много често някои от тях се бъркат с признаците, причинени от заболявания.

Дефицитът или излишъкът няма инфекциозен характер.

Недостигът или излишъкът на макро- и микроелементи предизвиква разнообразни симптоми, приличащи на болест овощни видове. Те се отразяват върху жизнеността и адаптивността на растенията, количеството на продукцията и нейното качество.

Дефицит на основните елементи

Дефицитът на азот предизвиква издребняване на листата на ябълката, придружено от разливащо се между нерватурата пожълтяване или дори побеляване на тъканите. В някой случаи по листната петура могат да се появят оранжеви, червени или пурпурни петна. При остър недостиг на азот листата опадат много преди нормалния листопад. Плодовете остават дребни и в много случаи се напукват дълбоко.

При недостиг на фосфор листата на ябълката остават дребни, със сивкав, а в някой случаи дори с пурпурен оттенък. Развитието на растенията е потиснато. Цъфтежът и плододаването са слаби. Листопадът настъпва преждевременно.

При калиев дефицит листата на ябълката добиват кафявочервеникав цвят. При остър калиев недостиг те засъхват по краищата и изглеждат като обгорели.

, 'script', 'facebook-jssdk'));