Торене в овощната градина.За нормалното развитие на дръвчетата е необходимо и допълнително торене.

Овощните

дръвчета растат и плододават, като използват хранителни вещества от ограничен обем почва през целия си живот. Този обем не е в състояние непрекъснато да поддържа необходимото количество елементи за нормалния им живот. Затова се налага периодично почвените запаси да бъдат обогатявани чрез торене.

Торенето на овощните дръвчета се прави по два начина:

  •  Почвено- почвеното торене е основно. Основното торене е внасянето на хранителни елементи в почвата. Обикновено то се прави в началото или края на вегетацията на дръвчетата. С него се внасят и трите основни макроелемента – азот, фосфор и калий.
  •  Листно- листно торене през вегетацията.Листното торене се прави във вид на подхранване на дръвчетата през вегетацията. То може да включва както основните макроелементи , така и микроелементи. Листното торене не може да измести основното. То е само допълнение към основното хранене.