Мероприятия в овощната градина.За едри плодове направете първо прореждане на прасковите.

Операцията се прилага на два на пъти – втората половина на май и през юни.

Прасковата е вид, който цъфти обилно. Много често при благоприятна пролет, дърветата биват силно претрупани със завръзи. От тях се формират голямо количество малки, но некачествени плодове. Това се получава , защото дървото не е в състояние да осигури всички завръзи с необходимите количества хранителни вещества, тъй като е изразходвало голямо количество от тях в процеса на интензивен цъфтеж.

Повечето от завръзите се формират вътре в короната и на клонките от долните етажи, които са разположени по-близо до земята. В тези участъци слънчевите лъчи проникват много по-малко. Част от плодовете опадват по естествен път още докато са малки, но въпреки това по дървото много повече, от колкото то може да изхрани.

За да се развиват на дървото едри и добре обагрени плодове, част от малките завръзчета трябва да се премахнат. Операцията не е трудоемка, просто изисква да отделите по малко време на всяко дръвче. Най-напред се премахват слабо развитите, повредените от неприятели или болести, силно засенчените във вътрешността на короната, деформираните с неправилната форма. След това се премахват и част от нормалните плодове, които са излишни, защото иначе те ще влошат качеството на настоящата реколта и силно ще изтощят дървото.