Мероприятия в овощната градина.За едри плодове направете първо прореждане на прасковите.

Операцията се прилага на два на пъти – втората половина на май и през юни.

Прасковата е вид, който цъфти обилно. Много често при благоприятна пролет, дърветата биват силно претрупани със завръзи. От тях се формират голямо количество малки, но некачествени плодове. Това се получава, защото дървото не е в състояние да осигури всички завръзи с необходимите количества хранителни вещества, тъй като е изразходвало голямо количество от тях в процеса на интензивен цъфтеж.

Повечето от завръзите се формират вътре в короната и на клонките от долните етажи, които са разположени по-близо до земята. В тези участъци слънчевите лъчи проникват много по-малко. Част от плодовете опадват по естествен път още докато са малки , но въпреки това по дървото много повече, от колкото то може да изхрани.

За да се развиват на дървото едри и добре обагрени плодове, част от малките завръзчета трябва да се премахнат. Операцията не е трудоемка, просто изисква да отделите по малко време на всяко дръвче. Най-напред се премахват слабо развитите, повредените от неприятели или болести, силно засенчените във вътрешността на короната, деформираните с неправилната форма. След това се премахват и част от нормалните плодове, които са излишни, защото иначе те ще влошат качеството на настоящата реколта и силно ще изтощят дървото.