Мероприятия в овощната градина.Пензирането подпомага залагането на спящи пъпки. Младенческия период при добре развити млади дръвчета може да бъде скъсен и да се постигне по-ранно плододаване.

Пензирането е стара овощарска практика

Тя се изразява в премахване на растежния връх на силно растящи леторасти, заедно с 2-3 недоразвити листенца. Това спира нарастването по дължина и преразпределя хранителните вещества по клонките. В резултат на това част от пъпките в пазвите на листата, които са заложени като листни, се преобразуват в плодни. По този начин може да опитате плодовете на своето дръвче още на следващата година. Практиката е особено полезна при костилковите видове – череши, праскови , кайсии, но с успех се прилага и при семковите.