Мероприятия в овощната градина.

Прорязване (зарез , направа на нарез)

Тази операция е подходяща за прилагане при формиране на короните на млади дръвчета. С нея целим да усилим или намалим растежа на клонки и леторасти, а също и да ускорим плододаването ако е необходимо. Направените в процеса на операцията нарези над пъпка или клонче усилват техния растеж, и обратното – нарез под пъпка или клонче отслабва техния растеж и стимулира формирането на плодни пъпки. Зарязването над или под пъпка се прилага рано напролет. Най-често той е във форма на полулуна, елипса, кръстче или прозорче с ширина 2-3 мм. Нарезите засягат кората и част от дървесината. Разстоянието от нареза до пъпката (независимо над нея или под нея) е 3-4 мм.

Колцуване (пръстенуване)

Тази операция включва отделянето на тясна ивичка от кората под формата на пръстен. Тя е с ширина до 1 см и се прилага основно при скелетни клони или разклонения и то на такива , които подлежат на превмахване. С нея целим да ускорим плододаването на млади силнорастящи дръвчета, склонни към по-късно встъпване в плододаване. Колцуването се прилага 20-30 дни след цъфтежа. За да зарастне раната по-добре тя трябва да се замаже с овощарска замазка и да се обвие със синтетична (полиетиленова) лентичка.

Не прилагайте тази операция по централното стъбло – дръвчето може да изсъхне!