Растително защитни мероприятия в овощната градина.Вредители по малините. Малкото бръмбарче на малиновият агрилус развива едно поколение годишно и зимува като ларва в местата на повредата.

Ларвите какавидират обикновено през май. Какавидният стадий продължава 20-30 дни, а възрастните се появяват най-често, в края на май и първата половина на юни.

Бръмбарите са полово незрели и за да узреят, се хранят с листата на малината, къпината, розата и други култури, които нагризват във вид на неправилни ивици. Тази повреда е без стопанско значение.

ВРЕДАТА НАНАСЯТ ЛАРВИТЕ

Оплодените женски снасят яйцата си поединично по кората на едногодишните клонки на малините или в пукнатините по тях. Ларвите прогризват кората и навлизат под нея , като тунелират стъблата във вид на спирални ходове. В местата на повредата стъблото се разраства и придобива вретеновидна форма. Повредените растения се развиват по-слабо или напълно загиват. Добивите от нападнатите растения намаляват с 30-50 процента. При последователно нападение, в продължение на няколко години, неприятелят е в състояние силно да прореди малиновите насаждения. Ларвите правят ходове в посока отдолу нагоре, завършват растежа си и зимуват.