Мероприятия в овощната градина.Издънките от подложките на фиданките се премахват.

През вегетацията на

дръвчетата от различни техни части израстват допълнителни леторасти, които са на неподходящи места. Най-често тези леторасти излизат от подложките на облагородените дръвчета. Затова особено при млади фиданки, трябва редовно да се прави преглед и при необходимост да се намесваме.

ЛЕТОРАСТИТЕ ПО СТЪБЛОТО СЕ ПРЕМАХВАТ

  1.  Когато по стеблото покарат леторасти, трябва да ги премахваме още в началото, когато са зелени (невдървесинели). Тогава раните са най-малки, бързо зарастват и не се налага да се използват инструменти, защото лесно се отстраняват с ръка.
  2. От тях могат да се оставят само тези, които се намират под повредено място по стеблото. Те ще ви трябват по-късно за заздравяване на повреденото стебло чрез мостово присаждане.

ИЗДЪНКИТЕ ОТ ПОДЛОЖКАТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПРЕМАХВАТ

Тези леторасти , които са излезли от основата на стеблото от кореновата шийка на подложката, също се премахват.

  1. Първо разровете почвата около основата на стеблото и изрежете издънките от основата им, след което заровете отново. Ако остане чеп, от него отново ще покарат издънки и то много повече на брой.
  2. Ако ги премахвате повърхностно ще предизвикате обратен ефект. Отрязвайки с ножицата само стърчащата част от издънките над почвата, ще започне разклоняването им и още по-активен растеж на издънки.