Мероприятия в овощната градина.Издънките от подложките на фиданките се премахват.

През вегетацията на

дръвчетата от различни техни части израстват допълнителни леторасти , които са на неподходящи места. Най-често тези леторасти излизат от подложките на облагородените дръвчета. Затова особено при млади фиданки, трябва редовно да се прави преглед и при необходимост да се намесваме.

ЛЕТОРАСТИТЕ ПО СТЪБЛОТО СЕ ПРЕМАХВАТ

  1.  Когато по стеблото покарат леторасти, трябва да ги премахваме още в началото, когато са зелени (невдървесинели). Тогава раните са най-малки, бързо зарастват и не се налага да се използват инструменти, защото лесно се отстраняват с ръка.
  2. От тях могат да се оставят само тези, които се намират под повредено място по стеблото. Те ще ви трябват по-късно за заздравяване на повреденото стебло чрез мостово присаждане.

ИЗДЪНКИТЕ ОТ ПОДЛОЖКАТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПРЕМАХВАТ

Тези леторасти, които са излезли от основата на стеблото от кореновата шийка на подложката, също се премахват.

  1. Първо разровете почвата около основата на стеблото и изрежете издънките от основата им, след което заровете отново. Ако остане чеп, от него отново ще покарат издънки и то много повече на брой.
  2. Ако ги премахвате повърхностно ще предизвикате обратен ефект. Отрязвайки с ножицата само стърчащата част от издънките над почвата, ще започне разклоняването им и още по-активен растеж на издънки.