Мероприятия в овощната градина. Стъкловидността и

горчивите ядки при ябълките могат да бъдат предизвикани от излишък на азот, недостиг на калций, неблагоприятни климатични условия и др.

  • Стъкловидността е нежелана, тъй като тя влошава вкусовите качества на плодовете, прави ги негодни за съхранение през зимата.

През години с хладни, дъждовни, или много топли лета ябълките се нападат от стъкловидност по-често, отколкото в годините с умерени температури и влага, и с достатъчни слънчеви дни.

  • Горчивите ядки се предизвикват най-често от липсата на достъпен калций в процеса на нарастване на плодовете на ябълката.

Влияние за проявата на двете болести оказват и подложките. На слабо растящи подложки ябълките са големи и добре обагрени, в сравнение с плодовете на дървета със силни подложки, но пък се поддават повече на болестите при съхранение.

За да не се допуснат тези заболявания, в почвата не трябва да има излишък на калий, тъй като той пречи на извличането на калция и магнезия или на нормалното приемане на микроелементи от почвата.

ПРЕПОРЪКА

Срещу нежеланите физиологични болести се препоръчва есенно торене с минерални торове – троен суперфосфат 13-18 г на кв. м , калиев сулфат- 18-27 г на кв. м. Може да се използва и комбиниран тор съдържащ двата елемента. Добре е при ябълковите дървета да се внася и елемента бор, който –подобрява постъпването и предвижването на калция в плодовете и по този начин намалява вероятноста от болести при съхранението.