Мероприятия в овощната градина.Мулчирането съхранява влагата.

В засушливи периоди и при

огроничена възможност за поливане могат да се използват различни начини за съхраняване на почвената влага за по-дълго време.

  • Препоръчително е често окопаване на междуредията и околостъблените чаши. По този начин се премахва почвената кора, като се разрушават капилярите по които влагата преминава от ниските почвени слоеве към горните и се изпарява.
  • Мулчирането на почвата в околостъблените чаши е друг начин за съхраняване на влагата в почвата. За целта могат да се използват растителни остатъци от плевелни или културни растения, а така също и слама. Внимавайте само, ако използвате плевели те да не са с узрели семена.

БРОЙ ПОЛИВКИ И КОЛИЧЕСТВО ВОДА

В първите години след засаждането дърветата се поливат 3-4 пъти от пролетта до първата половина на лятото , а в сухи години и до 5-8 пъти.

За едногодишно дърво са необходими 20-30 литра (2-3 кофи) кофи вода, а за плододаващо 7-10 годишно дърво 100-150 литра (10-15 кофи) вода.