Растително защитни мероприятия в овощната градина.В жегата не се полива.

При високите летни

температури през деня, поливане не се препоръчва, защото може да предизвика стрес при дръвчетата. При горещо голяма част от водата се изпарява бързо и предизвиква обратен ефект – може да се наблюдава завяхване на листата. Повишава се и въздушната влажност в подкоронното пространство, което създава благоприятни условия зае развитие на редица болести.

ПОЛИВАЙТЕ СУТРИН И ПРИВЕЧЕР

Най-добре е дръвчетата да се поливат привечер - 2-3 часа преди залез или рано сутрин. Тогава водата от почвата се изпарява най-слабо и не предизвиква негативни последици. Единствено при мрачно време по изключение поливането може да става и през деня.

НАЧИНИ НА ПОЛИВАНЕ

Поливането на дръвчетата може да става по различни начини. В малките градини те се определят от възможностите – по бразди, в околостъблените чаши или капково. Независимо от начина на поливане, дръвчетата трябва да се напояват обилно , така че водата да достигне до коренообитаемия почвен слой.

ОРИЕНТИР

  • Коренообитаемата зона на неплододаващи ябълки и круши и плододаващи костилкови е 50-70см.
  • При плододаващи ябълки и круши, корените са на дълбочина на 1-1,5 м.
  • Поливната вода винаги трябва да достига до тези дълбочини.