Мероприятия в овощната градина.Влагата е необходима за нарастване на плодовете.

На много места в

страната последните дни паднаха задоволителни валежи, но има и райони, където не падна капка дъжд. През юни при всички овощни видове протича процес на интензивно нарастване. Това е периода , в който най-усилено растат корени, листа, леторасти и плодове и други органи. В този етап дръвчетата се нуждаят от най-много вода, тъй като голяма част от нея се изразходва за транспирация (изпарение). Транспирацията е процес, който се влияе от температурите на въздуха и служи за охлаждане на растенията.

ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК НА ВЛАГА Е ПОЧВАТА

Основен източник на вода за растенията е почвената влага. Тя е необходима на корените за разтваряне на жизнено необходимите хранителни вещества, чрез корените се придвижват към надземните части на растенията.

ПОДДЪРЖАЙТЕ ОПТИМАЛНА ВЛАГА

Овощните дървета се развиват нормално при влажност на почвата 65-80%. Недостига на вода през летния период съчетан с високи температури на въздуха води до преждевременно стареене на листата и цялото дърво. В резултат на това плодовете нарастват неравномерно и издребняват. Липсата на оптимална влага съкращава продуктивния период от живота на дръвчетата, те започват да плододават нередовно, встъпват в зимата неподготвени и често измръзват.

ПРЕОВЛАЖНЯВАНЕТО СЪЩО Е ВРЕДНО

За нормалното си развитие, корените на дръвчетата имат нужда от кислород. Затова излишъка на почвена влага също оказва отрицателно въздействие, като води до потиснат растеж, угнетяване и отмиране на кореновата система.