Мероприятия в овощната градина.Плодовете се деформират и остават дребни при липса на влага.

През юни при всички

овощни видове протича процес на интензивно нарастване. Това е времето, когато най-усилено растат корени , листа, леторасти и плодове. В тази фаза дръвчетата се нуждаят от най-много вода, тъй като голяма част от нея се изразходва за транспирация (изпарение). Транспирацията е процес, който се влияе от температурите на въздуха и служи за охлаждане на растенията. Така те успешно понасят високите дневни температури.

Почвата е основен източник на влага

Основно растенията черпят вода от почвената влага. Тя е необходима за усвояване на жизнено необходимите хранителни вещества, които чрез корените се придвижват към надземните части на растенията.

Златното правило - оптимална влага

Овощните дървета се развиват нормално при влажност на почвата 65-80%. Недостигът на вода през летния период, съчетан с високи температури на въздуха води до преждевременно стареене на листата и цялото дърво. В резултат на това плодовете нарастват неравномерно, деформират се и издребняват. Липсата на оптимална влага съкращава продуктивния период от живота на дръвчетата, те започват да плододават нередовно, встъпват в зимата неподготвени и често измръзват.

Преовлажняването също е вредно

За нормалното си развитие, корените на дръвчетата имат нужда от кислород. Затова излишекът на почвена влага също оказва отрицателно въздействие, като води до потиснат растеж, угнетяване и отмиране (поради задушаване) на кореновата система.