Мероприятия в овощната градина.Капково и подпочвено напояване. Капковото напояване е

най-ефикасният и икономичен начин за задоволяване на дръвчетата с оптимална почвена влажност. Вярно е, че то изисква предварително планиране и незначителна инвестиция. Но направено веднъж, то се използва в продължение на много години.

Поливането с капково напояване включва полагане на пластмасови тръби, които отвеждат водата под налягане до всяко дръвче. В зоната под короната се поставят специални капкообразуватели, които доставят на всяко плодно дърво. Този начин на поливане на дръвчетата намалява разхода на вода няколко пъти позволява да се поддържа необходимата поччена влага.

РАЗНОВИДНОСТ НА КАПКОВОТО НАПОЯВАНЕ

Друга, още по-добра разновидност на капковото напояване е подпочвеното напояване. При него пластмасовите тръби се поставят в почвата на дълбочина 30-34 см и отново са снабдени с капкообразуватели към всяко дръвче.

СИСТЕМАТА ПОЗВОЛЯВА АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ

За капковото напояване у нас се продават автоматизирани таймери с различен режим на работа. Те могат да са на батерии или с електрическо захранване и се настройват за включване в определени дни от седмицата за определени часове. Не са скъпи и в същото време са изключително удобни за използване на вилните места , където собствениците нямат възможност често да присъстват.