Растително защитни мероприятия в овощната градина.Калцият ограничава повредите от слънчев пригор.

Калцият е елемент, който

е необходим за нормалния растеж на растителните органи и за подобряване на здравината, оцветяването, кaчеството и съхраняемостта на плодовете. Той играе ключова роля за деленето u удължаване на клетките и при образуване и поддържане на структурата на клетъчните стени.

Недостигът на кaлцuй води до сериозни щети от намаление на добива и кaчеството на продукцията. Уврежданията се наблюдават предимно до върха на нарастване или в тъканите на запасните органи на растенията - плодове, клубени , лyкoвици.

При недостатъчно достъпен калций различните растения реагират по различен начин. Ето най-често срещаните в любителските градини признаци:

  • върховото загниване на плодовете на доматите и пипера;
  • некроза (кокафеняване) на периферията на листата на салатата;
  • слънчев и топлинен пригор по листата и плодовете на овошките;
  • горгорчивите ядки по ябълковите плодове и др.

При високи температури и ниска атмосферна влажност, както е в момента, при растенията настъпва силен дефицит на влага. Този дефицит има пряка връзка с храненето на растенията, тъй като влагата е факторът, който разтваря и придвижва хранителните елементи до всички части. Калцият е трудно подвижен елемент, а отсъствието на влага още повече влошава този процес. Нещо повече, той не се придвижва от старите към младите нарастващи части на растенията, в случая на плодовете.