Мероприятия в овощната градина.Сроковете за присаждане на спяща пъпка зависят от овощния вид.

Най-широко

използваният начин за присаждане при овощните дървета е присаждането на спяща пъпка. Този начин на облагородяване е най-широко разпространен в любителската практика,защото лятното присаждане е лесно и най-успешно.

За прихващане на присадената пъпка, голямо влияние оказва срокът, когато се приложи окулирането. При различните видове подложки този срок не е еднакъв. Освен от биологичните особености на подложките, оптималният период за присаждане зависи до голяма степен и от почвените и климатични фактори на даденото месторастене.

Срокове според овощния вид

  1. При черешовите сортове с по-тънки леторасти най-добрият срок за присаждане е целият месец юли и първото десетдневие на август , а когато сортовете са с по-силнорастящи леторасти - от последното десетдневие на юли до около средата на август.
  2. При ябълките оптималният срок е месец юли до второто десетдневие на август, а за крушите – юли и август.
  3. Прасковата се присажда най-успешно през юли и първото десетдневие на август.
  4. Дюлята може да се окулира от края на юли до средата на септември.

За предпочитане е окулирането да се прави в по-ранните срокове, тъй като камбиалната дейност (структурообразуващата тъкан) на подложките тогава е най-активна.