Мероприятия в овощната градина.Натоварването с плод на една подпора не трябва да надвишава 8-10 кг.

За да се избегнат

нежеланите повреди при дървета с много плод , много важно е навременното поставяне на укрепващите подпори на плодните дървета. За подпори на претоварени с плод дървета се приготвят прътове с различна дължина, но не по-дебели от 4-5 см. На върха те трябва да имат естествено разклонение, но ако нямат може да добавите летви, които да го образуват.

И тук има тънкости : натоварването с плод на една подпора не трябва да надвишава 8-10 кг, а това са приблизително 100 средно големи плода. Важно е да се предвиди, натоварената клонка да не се пречупи на мястото на съприкосновението с подпората.

В долния край подпорите се заострят и забиват в земята на 12-15 см. Забиването трябва да е във вертикално положение, а не под наклон, както често виждаме по вили и градини.

На мястото на подпиране на клона с подпората е добре да се подложи мека подложка – слама, зеблен чувал, парцали и други подходящи материали. Това е наложително за да се избегне търкането и повреждането на клоните. Ако подпорите не са достатъчно устойчиви трябва да се закрепят допълнинелно напречно помежду им.