Мероприятия в овощната градина.При богата реколта дърветата се нуждаят от подпори.

В години с добри добиви

не трябва да оставяме дърветата без подпори или други видове укрепвания на клоните. Липсата на тези предпазни мерки не само би довела до загуба на голяма част от добивите, а ще навреди и на самите дървета. Без подпори под напора на силните ветрове и бури, които наблюдаваме напоследък клоните на дърветата се блъскат едни в други, чупят се и се разцепват, а плодовете падат по земята.

Подпорите се слагат преди клоните да увиснат

За да се избегнат нежеланите повреди много важно е навременното поставяне на укрепващите подпори на плодните дървета. Най-подходящото време за това е когато плодовете са с големина на орех. Ако сте пропуснали, направете го веднага щом забележите , че клоните започват да се огъват от тежеста на плодовете.

Укрепващите стъблото подпори имат и своите недостатъци. С тях се затруднява работата в градината - обработката на околостъбленото пространство, поливките, борбата с болестите и неприятелите, обирането на падналите завързи по земята и др.