Мероприятия в овощната градина. Подложки за череша и вишня.

Черешата и вишната

се присаждат върху семенни подложки череша и махалебка. За подложка понякога се използва и вишна, но по-рядко. Семената за черешови подложки се събират както от дивата череша, така и от някои културни сортове. Тази подложка е по-подходяща за почви с добър механичен състав, дълбоки и добре овлажнени. При тежки и силно овлажнени почви се получава задушаване на корените, растенията не се развиват добре и загиват преждевременно.
Махалебката също се използва много широко за размножаване на черешата и вишната, с които се сраства много добре и индуцира силен растеж. Особено подходяща е за по-сухи, каменисти и слабо варовити почви. Сортовете , присадени върху махалебка встъпват по-рано в плододаване и през първите години дават по-високи добиви.
Вишневата подложка има по-добра приспособимост към почвените и климатичните услоивя. Отличава се с висока студоустойчивост и сухоусточивост и по-добре понася по-тежките, преовлажнени и слабо засолени почви. Като недостатък на тази подложка е по-малкият процент на прихващане, образуването на много издънки в овощната градина и проявата на несъвместимост с някои черешови сортове.
Напоследък са получени и някои клонови подложки при черешата, които придават по-слаб растеж и по-ранно встъпване в плододаване. Те позволяват създаването на по-гъсти насаждения, с по-ниски корони, при които се улесняват производствените процеси и особено беритбата, която заема основен дял от трудовите разходи. Тези подложки, за съжаление, все още не са разпространени в нашата практика.