:ероприятия в овощната градина.До средата на август се съкращават зелените издънки.

След втората

половина на юли до средата на август зелените издънки при малината се съкращават на височина 120-140 см.

По този начин растенията се запасяват по-добре с хранителни вещества, ускорява се зреенето и се повишава добивът и качеството на плодовете , формират се повече плодни пъпки за следващата година.

Плододавалите издънки трябва да се изрежат непременно непосредствено след беритбата - това се прави с цел създаване на оптимални условия за добро огряване от слънцето и по-добро узряване на новите издънки.

По този начин се залагат повече плодни пъпки и издънките понасят по-добре зимните студове.