Мероприятия в овощната градина. Горещото и сухо лято

тревожи градинарите за съдбата на дръвчетата.

Но напояването не е начин за спасяване от суша, а средство за редовно плододаване и получаване на добри добиви.

За нормалното развитие и плододаване на овошките са необходими 700-950 мл валежи - у нас те са между 450-750 мл.

Повечето видове и съвременни сортове не могат да изявят заложбите си за висок и доброкачествен добив с годишните валежи. В това отношение по-непретенциозни са бадемът и кайсията.

Нуждата от вода зависи от местото, от почвата и обработките, от подложката, от температурата.

По време на летните жеги овощните дръвчета по северни склонове биват по-малко засегнати от сушата, защото там влагата се задържа по-дълго за разлика от южните изложения.

Дълбоките и богати на органично вещество почви също задържат по-дълго време водата и я отдават постепенно на корените. На такива почви, особено с наклон към север, може да се постигне нормално развитие на череши, вишни, круши , сливи и някои други видове и без напояване.

Не може обаче да се радваме на едри праскови и ябълки без вода. А истината е, че всички овошки се отплащат за това, а при жеги като настоящите страдат и най-устойчивите.

При напояването на овощните дръвчета се постарайте да дадете толкова вода, колкото да навлажните равномерно целия почвен пласт, в който е разположена кореновата система. Този пласт за повечето овощни видове е около 100 см, но при някои случаи може да надхвърли и 150 см.