Растително защитни мероприятия в овощната градина.Мозайка по малината.

Малината е култура , която

присъства почти във всеки двор, защото плодовете и са вкусни и привлекателни. Макар и не много претенциозна към условията на отглеждане, културата страда от редица болести, които нарушават нормалното развитие на растенията и водят до нисък добив и некачествени плодове. Въпросите, които често задавате по телефона ни накараха да отделим малко повече място за най-често срещаните болести по малините и борбата с тях.

МОЗАИЧНО ПРОШАРВАНЕ НА ЛИСТАТА И ЖИЛКИТЕ

Една от най-често срещаните вирусни болести по малината е мозаичното прошарване по листата. Нападнатите растения са с подтиснато развитие, формират малко нови листа, които са с деформации. Наблюдава се хронична жълта мозайка – вджуджени, хилави, жълти листа със завита периферия, която по-късно прегаря. Заразяването става чрез преносители –листни въшки. Освен този вирус малините се нападат и от редица други, като общото при всички е, че борба срещу тях не може да се води.

Тя е насочена единствено срещу листните въшки, които осъществяват заразяването.