Мероприятия в овощната градина.Обирайте и червивите и болни плодове.

Любителите овощари

трябва да знаят, че голяма част от гъсениците на плодовите червеи (от последното поколение) се намират в опадалите на земята плодове. Ако не се вземат мерки, от там те преминават за зимуване в почвата и по напуканата кора на дърветата.

ВЗЕМЕТЕ МЕРКИТЕ СЕГА

Ограничаване популацията на плодовите червеи става чрез редовното събиране на повредените и опадали плодове на земята под дървото.

Те могат да се събират в някой краен участък на двора и могат да се заровят, но на по-голяма дълбочина - 50 и над 50 см. Най-добрият вариант е да се унищожат чрез изгаряне! Това се прави вечер, тъй като някои от вредителите се прибират да нощуват в опадалите плодове.

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ!

По време на беритбата задължително правило е да оберете от дървото не само качествените и здравите плодове, но и всички болни и повредени от непериятели и болести. По този начин също се намалява популацията на неприятелите и инфекцията от болестите за следващата година.

, , id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));