Мероприятия в овощната градина.

За да се избегнат грешки

при избора на овощен посадъчен материал за създаване на насаждения, особено на по-големи площи, трябва да се следва следният подход:

  1. ПЪРВА СТЪПКА

Първото условие при създаването на овощна градина, когато стопанинът няма необходимите познания и опит, е да се свърже с утвърден специалист, на когото може да се довери. Той трябва да е в състояние да му помага по всички въпроси , свързани със създаването и отглеждането на насаждението.

       2. ВТОРА СТЪПКА

След уточняването на овощния вид подложките, сортовете и необходимите количества се избира предпочитан разсадник, който може да удовлетвори изискванията на стопанина. За целта направете проучване къде най-близо до вашия град или село има такъв, какви са отзивите, какво е здравното състояние на разсадника и купени и засадени по-рано от там дръвчета и др. Никога не вземайте решение за покупка на дръвче в последния момент – когато случайно видите на пазара, че се продават облагородени дръвчета. Тогава риска от фалшификати е най-голям.