Мероприятия в овощната градина.Кайсията е чувствителна на слънчев пригор.

Кората на стеблото се

напуква и от там започва смолотечение, което води до изсъхване на дръвчетата.

Повечето костилкови овощни видове са много чувствителни на слънчев пригор. Той се причинява през зимните месеци в слънчеви и топли дни и студени нощи.

Зимен слънчев пригор се наблюдава по клоните и стъблата. Кората загубва нормалния си цвят, постепенно се вдлъбва и после се напуква надлъжно на ивици. Причината е в ниските температурни промени, силни в ясни слънчеви дни през януари и февруари.

Измръзването се наблюдава най-често при тъканите откъм югозападната страна на дърветата, където е най-горещо преди залез и най-силно се чувства изстудяването след това. Загряването на кората е толкова по-силно, колкото по-тъмна е тя, поради което зимният слънчев пригор се среща най-вече при дърветата с тъмна и гладка кора, каквито са сливовите. Повредените сектори на кората изсъхват и проличават най-добре към края на пролетта или през лятото във вид на мразобойни петна.

Напуканата кора се отделя от дървесината (отлуп), което се установява по тъпия звук при почукване с чукче. Пукнатините и раните, причинени от измръзване, са много вредни , защото през тях проникват гъби, причиняващи гниене на дървесината. Ето защо винаги трябва да се взимат мерки за предотвратяване на измръзванията и за своевременното лекуване на последствията от тях.

Защитата стеблата на дръвчетата се постига с късно есенното варoсване. Направетне го след листопада в края на есента с 20-процентов разтвор на вар – гасена или хидратна. За 10 литра вода са ви необходими 2 кг вар.