Мероприятия в овощната градина.Основни механични мерки при дръвчетата:

  •  Събиране и изгаряне на

опадалите листа

Тази мярка се налага там, където през изтеклата година е имало голямо нападение от болести и неприятели. Където нещата са били под контрол – листата могат да се заровят с основната обработка на почвата.

  •  Събиране и унищожаване на мумифицираните плодове

Събират се и се унищожават всички мумифицирани плодове - както окапалите на земята, така и тезипо дърветата, защото така се намалява заразата от кафяво гниене, от загиване на завръзите на дюлите, струпясване, брашнеста мана и др.

  •  Изкореняване

Тази крайна мярка се налага при напълно изсъхнали или много болни дървета не подлежащи на лечение. След изкореняване те се изнасят от овощната градина и се изгарят.

  •  Не се оставят и счупени клони

Трябва да обърнете внимание на всяко дръвче и ако там има изсъхнали, счупени и болни клони, задължително ги изрежете и изгорете. Така ще унищожите огнищата на зараза на болестите кафяво гниене по костилковите, на брашнеста мана по ябълката, на огнения пригор по дюлята и крушата (болните клонки са извити като кука), нападнатите от кръвна въшка клонки на ябълката , клонки с тумори, подутини и раковини. Отрезите на по-дебели клони се замазват с блажна боя или овощарска замазка, за да зараснат бързо и да не изсъхне дървото.