Мероприятия в овощната градина. Орехът е едно от любимите

дървета на хората. Сянката на ореха е приятно място за летните горещини. От друга страна миризмата на ореховите листа прогонва насекомите , което е било известно на хората още от миналото.

Под дебелата сянка на ореха обаче други растения трудно се развиват. Листата на ореха отделят активно вещество юглон, които потиска развитието на почвените микроорганизми. Ето защо под ореха дори тревата оредява и загива.

Какво да се прави с опадалите през есента листа на ореха?

Те на всяка цена трябва да се съберат и изгорят. Не прибавяйте листата на ореха в компоста преди да сте ги изгорили. Съберете и изгорете и получената пепел включете към компоста.

Подобно на ореха и листата на дивия кестен не могат да се изполват пряко за компостиране.