Мероприятия в овощната градина. Орехът е едно от любимите

дървета на хората. Сянката на ореха е приятно място за летните горещини. От друга страна миризмата на ореховите листа прогонва насекомите, което е било известно на хората още от миналото.

Под дебелата сянка на ореха обаче други растения трудно се развиват. Листата на ореха отделят активно вещество юглон , които потиска развитието на почвените микроорганизми. Ето защо под ореха дори тревата оредява и загива.

Какво да се прави с опадалите през есента листа на ореха?

Те на всяка цена трябва да се съберат и изгорят. Не прибавяйте листата на ореха в компоста преди да сте ги изгорили. Съберете и изгорете и получената пепел включете към компоста.

Подобно на ореха и листата на дивия кестен не могат да се изполват пряко за компостиране.