Мероприятия в овощната градина.Здравата кора – залог за дълголетие на дървото.

Може редовно да

третирате срещу насекомни вредители, може да окопавате и подхранвате, но ако ствола на дървото чернее, или е покрит с рани и пукнатини, значи че дървото е болно и може да загине. Раните са врата за инфекции, а пукнатините са източник на храна и добро убежище за много неприятели.

Търсете причините

При млади, скоро засадени дървета (недобре вкоренени, неклиматизирани ) , при внезапни силни застудявания, с падане на температурите под нула, могат да се появят пукнатини по кората.

Възрастните плодни дръвчета са климатизирани за даден район и падането на температурата не може да доведе до пукнатини по стъблото, при тях проблемът с пукнатините се получава при резки колебания на температурите.

Най-често пукнатините се появяват при прегряване на кората рано пролетта. Тъмната кора на ствола привлича слънчевите лъчи и силно се загрява, а нощем рязкото падане на температурата под нулата води до замръзване на клетките и нарушаване на структурата им. Появяват се пукнатините. При някой дървета от южната страна, са особено чести резките смени на температурата на кората и това води до отмиране части от кората. Тя става тъмна с червеникав отенък, мека и лесно се отделя.

Петър Кръстев