Растително защитни мероприятия в овощната градина.При кои видове трябва да се пръска зимата и как е правилно да става това.

Овощните култури

изискват цяла година грижи за своето нормално развитие и редовно плододаване. Налага се сериозна химична защита, включително и през невегетационния период. Зимата , когато овощните дървета са в покой трайните насаждения се нуждаят от редица растителнозащитни грижи. За това трябва да се използват всички слънчеви, немразовити дни.

Зимната химическа защита е ефикасна, когато е съобразена с фенологичното развитие на овощните видове и е нужна, защото много икономически важни болести остават да презимуват по тях или по окапалите листа.

По дърветата продължават развитието си зимуващите форми на много насекоми, акарите, щитоносните въшки, гъсениците на листозавивачките, възрастните на бълхите и други неприятели.

Не трябва да се пропуска през есента след листопада при всички овощни видове пръскането с медни средства - бордолезов разтвор,Шампион ВП , Фунгуран ОН 50 ВП - то е важна основа за предотвратяването на заразяване от икономически важни болести, за доброто здравно състояние на дърветата и получаването на качествена продукция. Това пръскане се прави всяка година.

Пръскането е насочено срещу бактериалния пригор, къдравост по прасковата, съчмянка, ранно кафяво гниене и др.

За да са ефикасни зимните пръскания, много важно е те да се извършат качествено.

Работният разтвор трябва да е в такова количество, че да облее всички части на короната, клоните и клонките и стъблото. Разпръсквачите да са с широк отвор и груба струя, а пръскането да става само в тихо и слънчево време при температури на въздуха над 5-8°С.