Мероприятия в овощната градина.Как да се избегнат повреди от студа?

 

  1. С цел намаляване на повредите от ниските температури в насажденията трябва да се използват студоустойчиви сортове и правилно да се подбира площта за създаването на овощната градина.
  2. Някои агротехнически мероприятия влияят върху студоустойчивостта на овощните видове - така например, чрез редовно извършвани и правилни резитби се осигурява наличието на здрава и силна плодна дървесина.
  3. Претоварените с плод дървета са изтощени и по-слаба запасени с хранителни вещества, което ги прави по-чувствителни на ниските температури.
  4. Пораженията от болести и неприятели могат да намалят студоустойчивостта на овощните растения, затова е необходимо редовното провеждане на растителнозащитни мероприятия.
  5. Азотното торене наесен не трябва да е с високи норми , за да не се удължава вегетативния растеж до късно през есента и дърветата да успеят да се закалят и запасят с хранителни вещества.
  6. Месторазположението на овощното насаждение влияе върху силата на поражение от студовете. Високите открити и ветровити места, както и затворените котловини създават условия за по-големи измръзвания.