Мероприятия в овощната градина.Как влияят ниските температури на овощните дървета.

Ниските зимни

температури често са причина за повреждането на овощните дървета. Студоустойчивостта на някои овощни видове е достатъчно висока и те могат да преодолеят студа, затова са пригодни за отглеждане в студените райони.

Измръзванията могат да доведат до загиване на пъпки, леторасти, клони, а често и цели дървета. Върху издръжливостта на дърветата на ниски температури влияат видовите и сортови особености, закаляване, фазата на развитие при настъпване на студовете, агротехниката. Студоустойчивостта на овощните дървета е най-малка непосредствено след листопада, а най-висока през декември – януари.

Ябълката се счита за най-устойчива на студ - някои сортове издържат температури по-ниски от -30°С. След ябълката се нареждат вишната , сливата, крушата и черешата - те понасят температури с няколко градуса по-високи от тези при ябълката. Към чувствителните на студ видове спадат кайсията, прасковата и бадема.

Повредите причинени от измръзване през зимните месеци зависят от бързината, с която се понижават температурите - при рязко застудяване те са значително по-големи.

През периода на покой повредите са предимно върху плодните пъпки, особено при прасковата, кайсията и бадема. При покой по-слаби са пораженията при ябълката, сливата, крушата.