Мероприятия в овощната градина. Необходимо е всяка

година с добра агротехника да се създават предпоставки за закаляване на дръвчетата.

Препоръчва се ограничаване на торенето и поливането в края на вегетационния сезон - още преди листопада поливките и торенето се преустановяват. Плододаването в предната година трябва да е оптимално регулирано, тъй като обилният добив изтощава растенията и намалява тяхната студоустойчивост.

Ствола на младите дървета задължително да се увива с амбалажна хартия.

Задължително е варосването на стволовете и по-дебелите клони с 2,5% варно мляко , за да се отразява слънчевата радиация и да не се проворика намаляване на студоустойчивостта.

В райони, където ежегодно се получават повреди от зимни студове може да се пръскат целите дървета с 2,5% варно мляко – 2,5 кг гасена вар на 10 л вода.