Мероприятия в овощната градина. Повредите от ниски

стойности на температурата са познато явление за условията на нашата страна. Те могат да предизвикат както локални поражения по растителните тъкани, така и пълно измръзване на дърветата.

Къде да търсите симптомите - първо в основата на дървото

Признаците във вашата градина могат да се проявят по различни начини. Те могат да са под формата на измръзване на кореновата шийка и основната част на стъблото.

Листата на измръзналите дървета напролет могат да бъдат дребни , хлоротични и деформирани и да ви заблудят, че дръвчетата боледуват от други болести. От периферията на листата могат да тръгнат пригори, които постепенно предизвикват пълно изсъхване на листата.

Обезлистените корони на измръзналите дървета се различават отдалеч между здравите - това става по-късно напролет.

При отделяне на кората в областта на кореновата шийка може да се види, че слоят под кората (камбият) е потъмнял силно.

По стъблото и дебелите скелетни клони

По тези части на дърветата повредите от ниски температури се проявяват под формата на надлъжна ивица. Тя постепенно се вдлъбва и загубва нормалния си цвят. Тези повреди се получават най-често при слънчеви дни през януари и февруари, когато независимо от ниската въздушна температура стъблото от южната и югозападна страна се загрява силно - затова е необходимо варосването на дръвчетата. Нагряването на стъблото е съпроводено със загуба на студойчивост, поради това при следващи студове отделни негови участъци могат допълнително да измръзнат - кората хлътва и потъмнява. Получават се т.нар. мразобойни раковини от по-тъмна и хлътнала кора. В последствие тази повредена кора подпухва и се отделя лесно.

Повреди по листните и цветни пъпки

При нашите условия сравнително по-често се наблюдават повреди именно по тези части - измръзналите пъпки почерняват и не се развиват напролет. Цветните пъпки са по-силно чувствителни от листните.