Мероприятия в овощната градина. В повечето случаи

градинарите се ограничават в работата си в градината около обработка на пристъбления кръг. Почти всички са на мнение, че е достътъчно да се обработи само кръгът от проекцията на короната върху почвата. Торовете, които се внасят, също се ограничават в този кръг.

Но някои учени занимаващи се с изследване на корените на ябълките дават съвсем различна картина за устройството и разположението на кореновата система при млади и стари дървета в ябълково насаждение. Вследствие на това би трябвало да се промени и отношението за обработката и торенето при плодните насаждения.

Какви са изводите от изследванията:

Кореновата система на ябълките е разположена далече зад границите на короната.Среща се преплитане с корените на съседните дървета. При разкопки на дървета се установява следното:

  • при радиус на короната на ябълката 1,4 м , дължината на корените достига до 3 ,4 м.;
  • при радиус на короната 1,6 м, дължината на корена е 3,6 м.;
  • ако радиуса на короната е 2 м, то кореновата система е с дължина до 5,8 м.;
  • корона с радиус 2,4 м има коренова система с дължина до 9 м.

При избор на обработка трябва да се предпочита обработка на междуредията пред тази на пристъбления кръг.

Обработките (оран или дисковане) в овощната градина би трябвало да се извършват на дълбочина най-много 15см – в горния слой почва е най- гъстата мрежа от корени.

Подхранването на градината е добре да бъде площно, равномерно с недълбоко заравяне. Най-добре е торовете да се внасят есента с недълбока оран или напролет с разрохкването на почвата.