Растително защитни мероприятия в овощната градина.Как влияе резитбата.

Под влияние на

съкращаването се възбуждат към растеж и образуват силни клонки пъпките , разположени близо до отреза. При системно съкращаване на клонките през младенческа възраст се получават компактни и силно сгъстени корони.

Съкращаването на обрастващи клонки с отслабнал растеж през периода на плододаване усилва растежа и подорбява плододаването.

Съкращаването може да бъде:

- слабо - когато се отрязва до 1/5 от дължината на клонките;

- умерено - при отстраняване на 1/3 от клонките;

силно - когатно се премахва до 2/3 от дължината на клонките.