Мероприятия в овощната градина. Резитбата на

дръвчетата е основен способ за постигане на определени цели. Най-важната от тях е получаване на оптимално количество качествена продукция. Според целта възрастта на овощните дръвчета, резитбите биват:

РЕЗИТБА ЗА ФОРМИРАНЕ

Тя се прилага на млади дръвчета до 4-5 годишна възраст, когато те са в преиод на усилен растеж. С нея се постига оформяне на избраната корона подходяща за съответния овощен вид. Тази резитба запчва от първата година на засаждането и продължава до окончателното формиране на короната.

РЕЗИТБА ЗА ПЛОДОДАВАНЕ

Преминат ли дръвчетата младенческия период, който при различните видове и с различна продърлжителност , започва резитбата за плододаване. Основната задача на тази резитба е чрез прореждане, просветляване и съкращаване да се осигури достатъчно количество обрастваща дървесина, която да редовна и оптимална по количество плодова реколта.

РЕЗИТБА ДА ПОДМЛАДЯВАНЕ

Подмладяващата резитба се прилага при дървета, чийто растеж е спрял преждевременно или поради старост и плододаването е слабо и некачествено. Според степента на застаряване се прави подмладяваща резитба на различни части от дървото - обрастващи клонки, върховете на скелетните клони и разклонения, които се съкращават на многогодишна дървесина - 4-6 годишна, или се подмладява цялата корона, като силно се съкращават скелетните клони и разклоненияи се премахва почти изцяла застарялата плододаваща дървесина.