Мероприятия в овощната градина.Преоблагородяване на стари дървета - прави се сега.

Стари джанкови или

сливови дървета се присаждат напролет - края на февруари, началото на март. Това става чрез калеми - на разцеп или на кози крак. Другите начини (под кора или на страничен зарез) са почти невъзможни, защото старата кора при тези видове трудно се отделя. Присаждане на разцеп

Прилага се когато подложката е значително по-дебела от калема, но не по-дебела от 5 сантиметра при мястото на присаждането. Подложката се отрязва перпендикулярно на надлъжната ос, а при вертикално разположените клони – слабо наклонено, за да не се застоява дъждовна вода. Отреза се изглажда много добре. С помощта на овощарско ножче подложката се разцепва слабо и в разцепа се поставя калема, който предварително е изрязан като клин, с два еднакво дълбоки и срещуположни отреза. Калема се поставя така, че външната страна на изрязаната част да съвпада с кората на подложката. След поставянето калема се превързва с рафия и всички открити части от отрезите (рани) се замазват с овощарска замазка.

ПРИСАЖДАНЕ НА КОЗИ КРАК

Този начин се усвоява по-трудно, но след усвояването му е лек за работа и е един от най – сигурните. При него подложката също трябва да бъде по- дебела от калема. Подложката се отрязва перпендикулярно на надлъжната ос и отреза се изглажда с остро ножче. От едната страна с върха на ножчето на подложката се прави вряз със заострен край – две стени и остро дъно , , който започва два сантиметра от напречния отрез и завършва вече разширен на самия отрез. Калема се задялва от двете страни така, че като се постави, да запълни вряза и кората му да съвпадне с тази на подложката. Завързва се с рафия и се замазва с овощарска замазка.

ПОДЛОЖКИ

 Джанката е най-употребяваната подложка за слива и джанка. Използват се едногодишни семеначета, които имат дълга вегетация и позволяват по-голям интервал от време за присаждане на спяща пъпка - от началото на юли до средата на септември.

Семеначетата от културни и полукултурни сортове сливи също стават за подложка на сливи и джанки. Използват се едногодишни семеначета от Дребна бельова, Зелена ренклода и др.