Мероприятия в овощната градина.Резитба за просветляване.

Кога трябва да се прави тази резитба?

С резитбата за просветляване на короната не бива нито да се избързва, нито да се закъснява. Оптималният срок за нея е от края на януари до преди набъбване на пъпките.Освен това тази резитба се извършва ежегодно през целия плододаващ период на овощните дървета.

Тя има за цел да осигури добър светлинен и проветрив режим до всички части на короната. Правилата, които трябва да се спазват са, че тази резитба трябва да започва от върха на короната към основата и от периферията на короната към вътрешността. Първо се отстраняват счупените, сухите и болни клонки. След това се пристъпва към прореждане на обрастващата дървесина и плодните клонки. Задължително се премахва едната от две преплитащи се полускелетни клонки, премахват се лакомците, освен ако не трябва с тях за запълним оголено пространство, съкращават се плодните клонки, като се прореждат през едно и се оставят само тези, които растат странично на носещата ги дървесина, а не които са насочени перпендекулярно нагоре или надолу. Когато изцяло се премахва клонка отрезите се правят до основата без да се оставя чеп, а когато правим съкращаване то трябва да е непосредствено над клонка, защото така раните зарастват най-бързо.

Просветляващата резитба при плододаване благоприятства удължаване живота на плодните дървета, получаване на по-качествени плодове с интензивно оцветяване характерно за дадения сорт, намаляване на вредната дейност на болестите и неприятелите, достъп на разтвор при пръскане до всички части на короната, редовно плододаване, а не алтернативно, поддържа се равновесие в растежа на цялата корона и др.